Recent Posts
Featured Posts

MIM visita l'escola EPRAMI (Portugal)


Aquesta escola ha sigut nomenada ambaixadora europea i han fet un projecte en el que tots els alumnes han escollit uns ambaixadors de l’escola tant a nivell nacional com internacional. Entre els quals es troba el nostre treballador Cristiano Fernandes.

Aprofitant la visita ens van ensenyar les seves instal·lacions i el projecte que han fet els alumnes de 3er de mecatrònica aplicada, robòtica industrial i automatizació: “Maria 4.0” https://dee.eprami.pt/maria40/

Follow Us
Search By Tags
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon

© 2018 for MIM Group