SERVEIS DEL MANTENIMENT

Capaços d’adaptar els nostres serveis a les necessitats de producció de cada industria. Les nostres solucions són flexibles i lligades als resultats. El nostre treball està vinculat a l’índex de disponibilitat del client.

Creiem en la tècnica de pronosticar el punt futur de falla d’un component d’una màquina, que tal component pugui reemplaçar en base a un pla, just abans de que falli.

Pretenem reduir la reparació mitjançant una rutina d’inspeccions periòdiques i la renovació dels elements danyats.

Oferim un seguiment i manteniment de les instal·lacions dels nostres clients ininterrompuda per prevenir incidències i tenir capacitat de reacció immediata.

Realitzem operacions de correctius per assegurar la qualitat de la reparació, el temps de parada de l’equip, els mitjans necessaris i que les precaucions a nivell de seguretat i salut siguin les adequades.

Per garantir el millor servei apostem per el creixement personal i professional, oferint cursos de formació tècnica i pràctica als nostres treballadors i clients interessats.