SERVEIS DEL MANTENIMENT

A MIM sabem que el manteniment no és una funció miscel·lània, produeix un bé real, que pot resumir-se en: capacitat de produir amb qualitat, seguretat i rendibilitat.

 

Aquest tipus de manteniment sorgeix de la necessitat de rebaixar el correctiu i tot el que representa. Pretén reduir la reparació mitjançant una rutina d’inspeccions periòdiques i la renovació dels element danyats. Si la segona i la tercera no es realitzen, la primera és inevitable.

  •   Sabem què és i del que es tracta.

La cura periòdica comporta un estudi òptim de conservació amb la que és indispensable una aplicació eficaç per contribuir a un correcte sistema de qualitat i la millora dels continus.

  •   Treballem metodologies de millora de processos com 6 SIGMA.

L’objectiu és aconseguir  una reducció del correctiu que representarà una reducció de costos de producció i un augment de la disponibilitat. Això possibilitarà una planificació de les tasques del departament de manteniment, així com una previsió dels recanvis o mitjans necessaris.

  •   Capacitat de negociació.

Es connecta de mutu acord el millor moment per realitzar la parada de les instal·lacions amb producció.

  •   Mínima inversió per part dels nostres clientes en infraestructura i mà d’obra especialitzada.

El desenvolupament de plans de manteniment s’ha de realitzar per tècnics especialitzats.

  •   Tenim capacitat d’anàlisis.

Si no es fa un correcte anàlisis del nivell de manteniment preventiu, es pot sobrecarregar el cost de manteniment sense millores substancials amb la disponibilitat

  •   El nostre equip està implicat i intentem crear.

Els treballs rutinaris quan es prolonguen en el temps produeixen falta de motivació en el personal, pel que s’haurien de crear sistemes imaginatius per convertit el treball repetitiu en un treball que generi satisfacció i compromís. La implicació dels operaris de preventiu és imprescindible per l’èxit del pla.

MANTENIMENT PREVENTIU

Treballem amb els nostres clients com si fóssim un departament més, d’aquesta manera poden

obtenir els avantatges de les grans firmes.