SERVEIS DEL MANTENIMENT

A MIM creem a la tècnica de pronosticar el punt futur de fallada d’un component d’una màquina, que aquest component pugui substituir-se en base a un pla, just abans que falli. Així, el temps mort de l’equip es minimitza i la vida del component es maximitza.

“Millorem la productivitat, la seguritat, la qualitat i tot això estalviant costos.”

MANTENIMENT PREDICTIU

El manteniment predictiu requereix d’una organització i una metodologia detallada. Per això comptem amb:

Equips per la medició de diversos paràmetres que mostren una relació predictible amb el cicle de vida del component.

Alguns dels paràmetres a medir són: termografies, sorolls, qualitat dels olis, nivell d’il·luminació, nivell d’humitat, brutícia a líquids, consum energètic.

Equip especialitzat. El nostre equip ve del món del manteniment de l’automòbil i es manté en formació continua.

Suport informàtic per realitzar la recollida de dades i analitzar-los, emmagatzemar l’històric i monitoritzar en continu per notificar l’error.

Les inspeccions han de seguir una metodologia específica.

Determinar la factibilitat i conveniencia de realizar un manteniment predictiu a una màquina o unitat.

 

Determinar la o les variables físiques a controlar que siguin indicatives de la condició de la màquina. L’objectiu d’aquesta part és revisar de forma detallada les tècniques comunament utilitzades en el monitoratge de la màquina, de manera que serveixin de guia per la seva elecció general.

 

Monitoritzar les màquines per obtenir una indicació de la seva condició (mecànica) o estat de salut, de manera que pugui ser operada i mantinguda amb seguretat i economia.

 

Entenem per monitoratge d’una màquina l’adquisició, processament i emmagatzematge de dades. D’acord als objectius que es pretenen aconseguir hem de distingir entre: vigilància, protecció, diagnòstic i pronòstic.

Vigilància de màquines. El seu objectiu és indicar quan existeix un problema. Ha de distingir entre condició bona i mala, y si és mala, indicar com de dolenta és.

 

- Protecció de màquines. El seu objectiu és evitar fallades catastròfiques. Una màquina està protegida, si quan els valors que indiquen la seva condició arriben a valors considerats perillosos, la màquina es detén automàticament.

 

- Diagnòstic de fallades. El seu objectiu és definir quin és el problema específic.

 

- Pronòstic de vida. El seu objectiu és estimar quant de temps més podria funcionar la màquina sense risc d’una fallada catastròfica.