SERVEIS GENERALS

A més, disposem de la infraestructura per la realització de serveis auxiliars, com consultoria i supervisió, control d’instal·lacions, jardinera, suport per organització d’esdeveniments, suport de càtering, gestió de residus, suport a la logística inversa, adequació i gestió d’espais interior y exterior, recollida de dades per gestió de processos i outsourcing, com manipulacions, logística i aprovisionament, muntatges auxiliars, serveis de preparació i adaptació de processos i producció, recuperació de materials defectuosos de producció, treballs auxiliars de producció i/o processos. Els nostres processos es regeixen per la normativa vigent, tant en temes de Seguretat i Higiene laboral com per la preservació del Medi Ambient.

 

QUALITAT

 

La nostra filosofia se centra en que “Millorar la qualitat” equival a obtenir avantatges competitives a través d’un conjunt d’accions. Aquestes accions poden ser de 4 tipus:

Oferim serveis de neteja de qualsevol naturalesa gràcies a l’empresa del grup  MIM Punt Net. Des de neteges generals d’oficines i edificis o espais exteriors per tot tipus de clients, a neteges tècniques d’instal·lacions o equips per clients amb plantes industrials i de serveis, així com instal·lacions de tot tipus.

NETEJA INDUSTRIAL

           Estandarització dels processos, procediments i operacions.

           Auditories en els centres de treball.

           Sistema de millora continua i participació del personal.

           Gestió de no conformitats.