SERVEIS GENERALS

REPARACIÓ ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

MIM s’especialitza en la reparació d’electrònica industrial com: PLC’s, reguladors, de freqüència, fonts d’alimentació, PC’s industrials, electrònica de robots, plantilles de control,...

 

Ofereix un servei de reparacions d’equips amb la finalitat de cobrir un buit al mercat, entre l’usuari i el servei oficial, aportant beneficis mitjançant la prolongació de la vida útil dels equips.

 

A més, som capaços de donar una resposta ràpida i efectiva als nostres clients gràcies a la formació contínua i llarga experiència del nostre equip.

 

Oferim l’opció de servei urgent de reparació i un any de garantia a totes les reparacions.

 

Els camps de treball més comuns són:

 • Equips de control: Circuits d’activació, controls de temperatura, controladors analògics.

 • Equips de potència: Fons d’alimentació, variadors de freqüència, onduladors basats en IGBT’s, mosfet o transitors.

 • Equips d’interfície d’usuari: Pantalles espatllades, polsadors, comandament de control.

Qualsevol altre tipus d’equip o circuit s’analitzarà i donarà ràpida resposta. MIM compta amb un taller dotat de mitjans de control i simulació necessària per el desenvolupament de les activitats.

ELECTRÒNICA

A MIM es va crear un taller de reparacions electròniques amb la finalitat d’oferir un servei complet als nostres clients. Anys d’experiència i l’ampliació de coneixement continua ens ha permès créixer en aquest àmbit i així poder donar una resposta personalitzada a la resta d’empreses. Per això realitzem projectes a mida.

Variadors de freqüència
Fonts d’alimentació
PC’s industrials
Pantalles TFT
PLC’s
Robots i pantalles de control

PROJECTES A MIDA

Desenvolupem projectes a mida amb l’objectiu de cobrir de forma personalitzada les necessitats del client.

 

Per un projecte a mida entenem el desenvolupament d’una electrònica composta per un hardware (circuit i components) i un software (per mico controlador) que realitza unes funcions especifiques per els requeriments del client.

Quan és necessari?

?

NO EXISTEIXEN SOLUCIONS

LES SOLUCIONS NO S'ADAPTEN PER GRANDÀRIA NI PER COSTOS

Disseny a mida

 

- Es determinen les funcions que s’han de realitzar juntament amb el client

- Es dissenya esquemàticament el circuit

- Es fabrica el circuit imprès

- Es munten els components

- Es desenvolupa el programa

Tipus de dissenys

Control de sondes i sensors

Lectura i visualització de valors

Comunicacions amb PLC’s i ordinadors

Controls d’il·luminació

Regulació de motors

Treballs realitzats

 • Gestió aparcament camions a molles de càrrega

 • Detector de posició, temperatura i vibració a motors per bluetooth

 • Font alimentació regulable segons la demanda de client

 • Lectura i software estadístic de caixes, mitjançant codi de barres i transmissió sense fil.

 • Màquina de vending amb bitlleter

 • Sistema de proves de seients intel·ligents

 • Control de 12 motors

 • Circuit de control d’il·luminació i audio.

 • Dosificador gegant,

 • Display indicador

I molt més.

BANC DE PROBES

Per a analitzar el funcionament dels dispositius i els seus components elèctrics dels nostres clients disposem d'un equip de medició professional i preparat. 

Ocil·loscopi

Font d'alimentació

 multifunció

Generador de funcions

Multímetres Fluke d'alt nivell

Càmara termogràfica

Analitzador de xarxes